Opieka nad dziećmi

metoda

W żłobkach Misie Tulisie korzystamy ze sprawdzonych i uznanych metod pracy z dziećmi

Metoda „Dobry Start”

Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez prof. zw.dr hab. Martę Bogdanowicz na podstawie  obserwacji i wieloletniej pracy z dziećmi.

Głównym założeniem  tej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie pomiędzy tymi funkcjami tzn. integracja percepcyjno-motoryczna..

Celem Metody Dobry Start jest zwiększona harmonia rozwoju psychoruchowego, a także korzystne działanie na strefę pozaintelektualną (emocje i zachowania społeczne) oraz rozwój mowy u dzieci.

MDS to metoda wzrokowo- słuchowo-ruchowa, w której ważne są trzy elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki)

Podczas zajęć w żłobku szczególne znaczenie ma wykorzystanie piosenek i bardzo prostych wzorów graficznych  kreślonych ręką w powietrzu i paluszkiem po szablonie lub na tackach.

Zajęcia i zabawy z dziećmi zawierają:

  1. motoryczny czyli ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe 
  2. słuchowy zawierający piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy
  3. wzrokowy obejmujący znaki graficzne

W żłobku, z powodu oczywistych ograniczeń wiekowych, każdy element metody dostosowywany jest do wieku dzieci, a przez to do ich możliwości rozwojowych i poznawczych. Wykorzystujemy proste wzory, piosenki i wierszyki oraz skupiamy się na rozwoju motoryki małej.

Każde zajęcia prowadzone są według określonego schematu i zawierają:

  1. Zajęcia wprowadzające, których celem jest zainteresowanie dzieci rozpoczynającymi się zajęciami
  2. Zajęcia właściwe obejmujące ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe oraz ruchowo-słuchowo-wzrokowe
  3. Zajęcia końcowe – wyciszające

Dzięki pracy MDS dzieci uczą się poprzez aktywność, która sprawia im wiele radości, jest swobodna i pozwala na rozwój psychomotoryczny. Metoda ta wyzwala w dziecku chęć uczestnictwa w zajęciach z grupą oraz doświadczania nowych rzeczy poprzez wszystkie zmysły, ma także znaczący wpływ na rozwój mowy.

00:00 / 00:00

praktyka

Wszystkie nasze zajęcia i zabawy nastawione są na wszechstronny rozwój przez dobrą i ukierunkowaną zabawę

Podczas codziennych zajęć w żłobku regularnie wykorzystujemy elementy MDS. Najcześciej bawimy się przy prostych wzorach,wierszykach i piosenkach. Ucząc dzieci piosenki często ją odsłuchujemy oraz staramy się ułatwić dzieciom jej zrozumienie poprzez wprowadzanie ilustracji i przedmiotów nawiązujących do treści piosenki (np. owoce warzywa,które dzieci dotykają, smakują i wąchają). Kolejnym etapem jest wprowadzenie ruchu, który nawiązuje do treści piosenki, wierszyka czy wzoru. Słuchanie piosenek i wierszy jest dla nas doskonałą okazją do ćwiczenia mowy poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze. Staramy się, aby dzieci "osłuchały" się z kluczowymi słowami i łączyły je z ruchem zarówno całego ciała jak i sprawnością dłoni i paluszków. Bardzo ważnym aspektem w naszej pracy jest muzyka i ruch ułatwiający zrozumienie tekstu i dający wiele radości dzieciom.

Zajęcia zazwyczaj rozpoczynają się w formie koła, co dobrze wpływa na komunikację między dziećmi i zachęca do współdziałania.

Wraz z wiekiem dzieci zwiększamy ilość aktywności związanych z motoryka małą, a polegające na kreśleniu wzorów na tacy z kaszą, ryżem czy piaskiem lub wodzeniu palcem po prostych wzorach o różnej strukturze, które dzieci same wyklejają. Dzieci bardzo chętnie ją budują z klocków, układają puzzle, nawleka korale na sznurek, bawią się w klasyfikowanie i odnajdowanie określonych kolorów.

Wszystkie nasze zajęcia i zabawy nastawione są na wszechstronny rozwój przez dobrą i ukierunkowana zabawę dzieci.